تبلیغات
خادم الشهدا - خوشا آنان که وقت دادن جان به جای گریه خندیدند و رفتند ...
خادم الشهدا
نوشته شده در تاریخ شنبه 11 خرداد 1392 توسط فرهاد اقابراری

افسران -  خوشا آنان که وقت دادن جان  به جای گریه 
خندیدند و رفتند ...

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص/حریم دوست بوسیدند و رفتند

خوشا آنان که در میزان و وجدان/حساب خویش سنجیدند و رفتند

خوشا آنان که پا در وادی حق/نهادند و نلغزیدند و رفتند

خوشا آنان که با عزت ز گیتی/بساط خویش برچیدند و رفتند

ز کالاهای این آشفته بازار/شهادت را پسندیدند و رفتند

خوشا آنان که بهر یاری دین/به خون خویش غلطیدند و رفتند

خوشا آنان که وقت دادن جان/به جای گریه خندیدند و رفتند

خوشا آنان که با ایثار هستی/ز هستی دیده پوشیدند و رفتند

خوشا آنان که بهر حفظ اسلام/علیه کفر جنگیدند و رفتندقالب وبلاگ