تبلیغات
خادم الشهدا - سفر زیارتی پنج روزه مشهد مقدس خانواده های محترم شهدا به همراه فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج یادگار امام ره پازوار
خادم الشهدا
 

سفر زیارتی پنج روزه مشهد مقدس خانواده های محترم شهدا به همراه فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج یادگار امام ره پازوار

این سفر طی تلاشهای بسیار فراوان فرماندهی محترم حوزه یادگار امام صورت گرفت وسرانجام روز پنج شنبه مورخه 18/08/1391 خانواده محترم

شهدا به همراه فرماندهی عازم این سفر گردیدند.
قالب وبلاگ