تبلیغات
خادم الشهدا - شرایط امر به معروف و نهی از منكر
خادم الشهدا
نوشته شده در تاریخ جمعه 16 تیر 1391 توسط فرهاد اقابراری

گفتیم امر به معروف و نهی از منكر واجب است و مسلملنان باید به این وظیفه ی اسلامی بسیار اهمیت بدهند و بدانند ترك آن موجب مجازات است. پس باید شرایط انجام آن بازشناخته گردد تا هر كس تكلیف خودرا به طور قطعی بداند بنابر آنچه مشهور علماء اسلام فرمودند: در صورتی كه این چهار شرط موجود باشند باید امر به معروف و نهی از منكر كرد:

1-باید معروف و منكر شناخته شده باشد.

2-احتمال داده شود كه امرو نهی اثر و نتیجه یی دارد.

3-گناه كار بر گناه سماجت و اصرار داشته باشد.

4-امرو نهی ضررو مفسده نداشته باشد.

اگر این چهار شرط موجود باشد،امربه معروف و نهی از منكر به جا و به هنگام است و گر نه امری است بی هنگام و مفسده خیز.قالب وبلاگ